نام کاربری: کلمه عبور:
جستجو:
دوشنبه, 28 مهر, 1393 ساعت 07:53

آیا رشد قیمت سهام شرکت کربن ایران ادامه خواهد داشت؟

 

كربن ايران

سطوح حمايت (ريال)

سطوح مقاومت (ريال)

نقدشوندگي

قيمت روز

3840

5420

7800

8964

13

6782

همانطور كه در نمودار دوساله قيمت سهام شركت كربن ايران مشاهده مي شود، قيمت سهم پس از يك دوره طولاني ركود و روند خنثي با يك جهش ناگهاني، رشد چشمگير صد درصدي طي دو ماه را از خود نشان داده است. پس از بازگشايي نماد اين شركت و پس از افزايش سرمايه در اواخر مرداد ماه سال گذشته قيمت سهام اين شركت وارد يك روند كاهشي ممتد شده كه تا پايان سال گذشته ادامه يافته است.

 

 

همانطور كه در نمودار شش ماهه قيمت اين سهم در پايين نشان داده شده است، روند كاهش قيمت سهم پس از برخورد با سطح حمايت 3840 ريال متوقف گرديده و بدنبال آن ورود قيمت سهم به روند افزايشي را شاهد بوده ايم.

 

 

 

در شرايط فعلي اين پرسش حائز اهميت است كه آيا رشد قيمت سهام شركت كربن ايران ادامه خواهد داشت؟

نتايج حاصل از بررسي هاي تكنيكي صورت گرفته توسط كارشناسان آتي نگر بر روي سهام شركت كربن ايران به قرار زير است:

* قيمت اين سهم در بالاي ميانگين هاي متحرك كوتاه مدت و ميان مدت خود قرار گرفته است و انتظارات بالاي سرمايه گذاران را نسبت به اين سهم مي توان نتيجه گرفت.

* محدوده بالاي شاخص RSI  پتانسيل بالاي اين سهم را براي افزايش قيمت بازگو مي كند. همچنين همگرايي اين شاخص با قيمت امكان تثبيت روند افزايشي را تقويت مي نمايد.

* شاخص‌هاي با تاخير زماني MACD  و TRIX  وضعيت افزايشي را نشان مي دهند.

* از بررسي شاخص‌هاي راهبردي Williams %R  و Stochastic Oscillator   قرار داشتن قيمت در محدوده خريدهاي افراطي و امكان افزايش قيمت نتيجه مي شود.

* شاخص راهبردي CCI  نيز قرارداشتن  قيمت درمحدوده خريدهاي افراطي را بيان مي كند. همچنين همگرايي اين شاخص با روند قيمت نيز مي تواند تاكيدي بر امكان افزايش قيمت باشد.

* شاخص حجمي OBV  افزايش حجم معاملات انجام گرفته بر روي اين سهم را نشان مي دهد و مي‌تواند به عنوان تائيدي بر امكان ادامه روند افزايشي قيمت تلقي گردد.

* شاخص حجمي   Money Flow نيز  فشار خريداري بر روي اين سهم و وضعيت افزايشي را نشان مي دهد.  

پيش ‌بيني روند كوتاه ‌مدت

افزايشي

پيش‌ بيني روند ميان مدت

افزايشي

 

 

استراتژي

از بررسي‌هاي ‌صورت گرفته فوق در كوتاه مدت براي اين سهم انتظار افزايش قيمت وجود دارد. اولين مانع در برابر افزايش قيمت در سطح 7800 ريال واقع مي باشد و ادامه رشد قيمت تا اين سطح در كوتاه مدت انتظار مي‌رود. اما توقف روند افزايشي در برخورد با اين سطح و حتي كاهش هايي در قيمت بدنبال آن محتمل بنظر مي رسد. در نمودار زيرسطوح حمايت و مقاومت قيمت اين سهم مشاهده مي گردد.

 

 

در ميان مدت نيز امكان شكستن سطح مقاومت 7800 ريال و ادامه روند افزايشي دور از انتظار نمي‌باشد. بنابراين در شرايط فعلي با ديدگاه كوتاه مدت ورود به اين سهم مناسب بنظر نمي رسد و براي دارندگان اين سهم نگهداري و فروش در نزديكي سطح مقاومت 7800 ريال  قبل از برخورد با اين سطح مقاومت توصيه مي گردد.

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی نقشه سایت ارتباط با ما درباره ما FAQ
طراحی و تولید توسط شرکت مبنا